chronische pijn

WERKEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE

In onze huidige maatschappij is er nog veel werk aan de winkel om mensen met een chronische ziekte en/of beperking meer bij het arbeidsleven te betrekken. Maar toch kan het. Als de overheid de wetgeving herziet, als werkgevers hun oogkleppen afzetten en verder kijken dan de ziekte of de beperking, als telewerk geen uitzondering meer is,… Misschien kunnen we op dat vlak toch nog iets positiefs uit de coronacrisis halen.

Google BERT-update

DE BERT-UPDATE VAN GOOGLE: WAT IS HET EN WAT BETEKENT HET VOOR JOUW WEBSITE?

OP op 25 oktober 2019 introduceerde Google de BERT-update. Sinds 9 december is deze ook voor Nederlandse zoekopdrachten beschikbaar.
Een revolutionaire update? Ja en nee. Voor de content creators die al de mening waren toegedaan dat je schrijft voor je doelgroep en dat mensen niet (meer) zoeken in de vorm van korte trefwoorden, maar aan de hand van (volledige) zinnen, zal er weinig veranderen. Integendeel…