chronische pijn

WERKEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE

In onze huidige maatschappij is er nog veel werk aan de winkel om mensen met een chronische ziekte en/of beperking meer bij het arbeidsleven te betrekken. Maar toch kan het. Als de overheid de wetgeving herziet, als werkgevers hun oogkleppen afzetten en verder kijken dan de ziekte of de beperking, als telewerk geen uitzondering meer is,… Misschien kunnen we op dat vlak toch nog iets positiefs uit de coronacrisis halen.